search

Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners Nov. 17

Students

Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners Nov. 17

DPS is excited to invite you to a virtual Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, Nov. 17 from 5- 6:30 p.m.
At this session, you will receive important information and resources about: 

 • Healthy Start Times
 • Career Xplore Program
 • Parent-Teacher Home Visits
 • Community Assistance Resources

To register please, use this link  

To join the meeting on Nov. 17 at 5 p.m., use this link 

For more information, please visit MLE-DAC_DPS or call 720-423-2040. 

Reunión virtual de MLE DAC para las familias de los estudiantes multilingües el 17 de noviembre

DPS se complace en invitarlos a una reunión del Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC, por su sigla en inglés) el miércoles, 17 de noviembre, de 5a 6:30 p. m.
En esta sesión, recibirán información y recursos importantes sobre: 

 • Horarios de entrada saludables
 • Programa Career Xplore
 • Visitas de los maestros a casa de los padres
 • Recursos de asistencia a la comunidad

Inscríbanse a través de este enlace  

Para participar en la reunión del 17 de noviembre a las 5 p. m., usen este enlace 

Para obtener más información, visiten MLE-DAC_DPS  o llamen al 720-423-2040. 

اجتماع اللجنة الاستشارية لأولياء أمور الطلاب متعددي اللغات في 17 نوفمبر

يسر DPS أن تدعوكم لحضور اجتماع للجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر من الساعة 5- 06:30 مساءً.
خلال هذه الجلسة ستتعرف على معلومات مهمة والموارد المتاحة عن:

 •  الأوقات الصحية لبدء اليوم الدراسي
 • برامج Career Xplore (استكشاف الوظائف)
 • زيارات المعلمين للمنازل
 • موارد مساعدات المجتمع

للتسجيل، يرجى استخدام هذا الرابط 

 للانضمام للاجتماع في 17 أكتوبر الساعة 5:00 مساءً يرجى استخدام هذا الرابط 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة MLE-DAC_DPS أو الاتصال على 720.423.2040

Cuộc họp MLE-DAC Trực tuyến dành cho các Gia đình Học sinh Đa ngôn ngữ vào ngày 17 Tháng Mười Một

DPS kính mời quý vị tham gia cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Cố vấn Giáo dục Đa ngôn ngữ Toàn Học khu (MLE DAC) vào lúc 5- 6:30 p.m Thứ Tư, ngày 17 Tháng Mười Một.


Tại cuộc họp này, quý vị sẽ nhận được các thông tin và nguồn trợ giúp quan trọng về: 

 • Thời gian Vào học Tốt cho Sức khỏe
 • Chương trình Career Explore
 • Chương trình đến Thăm Nhà Gặp Mặt giữa Phụ huynh và Giáo viên
 • Các Nguồn trợ giúp Hỗ trợ Cộng đồng

Để đăng ký,  vui lòng sử dụng liên kết này. 

Để tham gia cuộc họp vào lúc 5 p.m ngày 17 Tháng Mười Một, vui lòng sử dụng liên kết này. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập MLE-DAC_DPS hoặc gọi số 720-423-2040. 

 Kulanka Fogaan-aragga MLE-DAC oo loogu talagalay Qoysaska Ardeyda Luuqadaha Badan 17-ka Nof.

DPS waxa ay rabaan in ay qoysaska Ardeyda Luuqadaha Badan ka soo qeybgalaan kulanka fogaan-aragga Degmadoo Dhan ee Guddiga Tala-bixinta (MLE DAC) maalinta ah Arbacada ee 17-ka Nof, 5-ta ilaa 6:30 galabnimo.
Kulanku waa macluumaad iyo arrimo aad muhiim u ah oo ku saabsan: 

 • Wakhtiga Ku-fiican Waxbrashada
 • Barnaamijka Xirfadda ee Xplore
 • Kulanka Guriga ee Macalinka-iyo-Waalidka
 • Macluumaad Caawinaya Dadweynaha

Si aad isu diiwaan geliso fadlan, guji linkigan.

Si aad u soo gasho kulanka 17-ka Nof ee 5-ta galabnimo, guji linkigan. 

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo MLE-DAC_DPS ama soo garaac 720-423-2040.

ለብዝኃ ቋንቋ ተማሪዎች ቤተሰቦች ቨርቿል MLE-DAC ስብሰባ፣ ኖቬምበር 17

የዴንቨር የሕዝብ /ቤቶች ሁሉንም የብዝኃ ቋንቋ ተማሪዎች ቤተሰቦቻችን ረቡዕ ኖቬምበር 17 5 እስከ 6:30 .ኤም. ለሚካሄድ ቨርቿል የብዝኃ ቋንቋ ትምህርት የዲስትሪክት ምዘና አስተባባሪ (MLE DAC) ስብሰባ ጥሪ ሲያቀርብ በደስታ ነው።
በዚህ ስብሰባ ስለሚከተሉት ጉዳዮች ጠቃሚ መረጃዎችንና ግብዓቶችን ያገኛሉ፦ 

 • ጤናማ የትምህርት መጀመሪያ ሰዓቶች
 • የሥራ/ሙያ ጥናት ፕሮግራሞች
 • የወላጅመምህር የቤት ለቤት ጉብኝቶች
 • የማኅበረሰብ እርዳታ ጠቃሚ መረጃዎች

ለመመዝገብ እባክዎ  አገናኙን (ሊንኩን) ይጠቀሙ። 

ኖቬምበር 17 5 .ኤም. ወደ ሚደረገው ስብሰባው ለመግባት ይህን አገናኝ ይጠቀሙ

ለበለጠ መረጃ እባክዎ MLE-DAC_DPS ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2040 ይደውሉ። 

बहुभाषिक सिकारूहरूका परिवारहरूका लागि भर्चुअल एमएलइ-डिएसि बैठक, नोभेम्बर १७

डिपिएस तपाईँलाई बुधबार नोभेम्बर १७ का दिन अपरान्ह :३० को समयमा भर्चुअल बहुभाषिक शिक्षा डिस्ट्रिक्टब्यापी सल्लाहकार समिति (एमएलइ डिएसि) बैठकमा आमन्त्रित गर्न पाउँदा उत्साहित छ।
यस सत्रमा, तपाईँले निम्नलिखित विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा संसाधनहरू प्राप्त गर्नु हुनेछ

 • स्वस्थ आरम्भ समय
 • करियर एक्सप्लोर कार्यक्रम
 • अभिभावकशिक्षक गृह भ्रमण
 • सामुदायिक सहयोग संसाधनहरू

रजिस्टर गर्नका लागि कृपया यो लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्। 

नोभेम्बर १७ का दिन साँझ बजे बैठकमा जोडिनका लागि यो लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्।

बढी जानकारीका लागि, कृपया एमएलइडिएसि डिपिएस हेर्नुहोस् वा ७२०४२३२०४० मा फोन गर्नुहोस्। 

Réunion virtuelle du MLE-DAC pour les familles d’apprenants multilingues 17 nov.

DPS à le plaisir de vous inviter à une réunion virtuelle du Comité consultatif du district pour l’éducation multilingue (MLE DAC) le mercredi 17 nov. de 17:00 à 18:30.
Lors de cette session, vous recevrez des informations et ressources importantes sur les thèmes suivants : 

 • Des heures de début des cours plus saines
 • Programme Career Xplore
 • Visites à domicile parents-enseignants
 • Ressources d’assistance communautaire

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien ci-après :

Pour vous joindre à la réunion le 17 nov. à 17:00, utilisez le lien ci-après.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur MLE-DAC_DPS ou appelez le 720-423-2040. 

面向多语言学习者家长的 MLE-DAC 虚拟会议(11 月 17 日)

丹佛公立学校 (DPS) 诚邀您参加将于 11 月 17 日(星期三)下午 5:00-6:30 举行的多语教育学区咨询委员会 (MLE DAC) 虚拟会议。
本次会议中,您将了解到以下重要信息和资源:

 • 健康上课时间
 • Career Xplore 计划
 • 家长-教师家访计划
 • 社区援助资源

点击此链接报名参加。

点击此链接报名参加 11 月 17 日下午 5 点的会议。

如需了解更多信息,请访问 MLE-DAC_DPS 或致电 720-423-2040。