search

Virtual Multilingual Education DAC Meeting for ELA Families Sept. 29

Denver Public Schools is excited to invite all our families of Multilingual Learners to a virtual Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, Sept. 29 from 5 p.m. to 6:30 p.m.

At this session, you will meet our new Superintendent Dr. Alex Marrero and receive important information and resources about: 

 • Multilingual Education Programs, Instruction, Parent Advisory Committee, Translation and Interpretation services.
 • Family and Community Engagement Centers, the Parent-Teacher Home Visits program, and much more.

To register, please use this link.

To join the meeting on Sept. 29 at 5 p.m., use this link.

For more information, please visit MLE DAC call 720-423-2040.

Reunión virtual del DAC sobre educación multilingüe para las familias de ELA el 12 de septiembre de 2021

Las Escuelas Públicas de Denver se complacen en invitar a todas nuestras familias de estudiantes multilingües a una reunión virtual del Comité Asesor del Distrito para Educación Multilingüe (MLE DAC) el miércoles, 29 de septiembre de 5 a 6:30 p. m.

En esta sesión conocerán a nuestro nuevo superintendente, el Dr. Alex Marrero, y recibirán información importante y recursos acerca de:

 • Programas de educación multilingüe, Instrucción, Comité Asesor de Padres, servicios de traducción e interpretación.
 • Centros de participación familiar y comunitaria, Programa de visitas de padres y maestros en el hogar, y mucho más…

Utilicen este enlace para inscribirse.

Para participar en la reunión el 29 de septiembre, a las 5 p. m., usen este enlace.

Para más información, visiten MLE DAC o llamen al 720-423-2040.

اجتماع اللجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات لأسر برنامج اكتساب اللغة الإنجليزية في 29 سبتمبر 2021

يسر مدارس دنفر العامة أن تدعو أولياء أمور الطلاب متعددي اللغات لحضور اجتماع اللجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر من الساعة 5 إلى 6:30 مساءً.

في هذا الاجتماع، ستلتقون بالمدير العام الجديد لمدارس دنفر العامة وستحصلون على معلومات مهمة عن:

 • برامج التعليم متعدد اللغات، والتدريس، واللجنة الاستشارية لأولياء الأمور، وخدمات الترجمة الشفوية والتحريرية.
 • مراكز مشاركة الأسر والمجتمع وبرنامج الزيارات المنزلية للمعلمين، وغير ذلك المزيد…

للتسجيل، يرجى استخدام هذا الرابط.

للانضمام للاجتماع في 29 سبتمبر الساعة 5 مساءً، يرجى استخدام هذا الرابط.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة MLE DAC أو الاتصال على 720.423.2040.

Cuộc họp Trực tuyến của DAC về Giáo dục Đa Ngôn Ngữ dành cho các Gia đình ELA – Ngày 29 Tháng Chín, 2021

Học khu Công lập Denver rất vui được mời tất cả các gia đình của Học sinh Đa Ngôn Ngữ tham dự cuộc họp trực tuyến (trên mạng) của Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu thuộc chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ (MLE DAC) vào Thứ Tư, ngày 29 tháng Chín từ 5:00 đến 6:30 tối.

Tại buổi họp này, quý vị sẽ gặp giám đốc mới của học khu chúng ta – TS. Alex Marrero và nhận các thông tin và nguồn trợ giúp quan trọng về:

 • Các Chương trình Giáo dục Đa Ngôn Ngữ, Chương trình Hướng dẫn, Ủy ban Cố vấn Phụ huynh, các dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch.
 • Các Trung tâm Khuyến khích Gia đình và Cộng đồng Tham gia, chương trình thăm nhà gặp mặt giữa Phụ huynh-Giáo viên, và hơn thế nữa…

Để đăng ký, vui lòng sử dụng đường liên kết này.

Để tham gia cuộc họp vào ngày 29 tháng Chín vào lúc 5 giờ chiều, hãy sử dụng đường liên kết này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập MLE DAC hoặc gọi số 720-423-2040.

Kulanka Waxbarashada Luuqadaha Badan DAC ee Qoysaska ELA, Sebtembar 29, 2021

Dugsiyada Dadweynaha ee Denver waxaa farxad u ah in ay qoysaska Ardeyda Luuqadaha Badan la yeeshaan kulan ah fogaan-arag oo lala hadli doono Guddiga Tala-bixinta Waxbarashada Luqadaha Badan (MLE DAC), maalinta Arbacada, 29-ka Sebtembar laga bilaabo 5-ta ilaa 6:30 galabnimo

Kulanka waxaa lagula kulmi doonaa Kormeeraha cusub ee iskuullada Ditoor Alex Marrero oo waalidka u sheegi doona macluumaadyo kala ah:

 • Barnaamijka Waxbarashada Luuqadaha Badan (Multilingual Education), Waxbarista, Guddiga Tala-bixinta Waalidka, iyo adeegyo kala ah Turjumaad Qoraal ah iyo Turjubaan.
 • Xarumaha Ka-qeybgelinta Qoyska iyo Dadweynaha, barnaamijka Booqashada Guriga Waalidka ee Macallinka, iyo waxyaabo kale oo badan.

Si aad kulanka isugu diiwaangeliso, fadlan isticmaal linkigan.

Si aad u soo gasho kulanka waalidka ee 29-ka Sebtember, 5-ta galabnimo, guji Linkigan oo ah.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo MLE DAC  ama wac 720-423-2040.

ሴፕቴምበር 29/2021 የሚካሄድ ቨርቿል የELA ቤተሰቦች የብዝሃ ቋንቋ ትምህርት የዲስትሪክት-አቀፍ ኮሚቴ (ወይም DAC) ስብሰባ

የዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች ሁሉንም የብዝኃ ቋንቋ ተማሪዎች ቤተሰቦቻችን ረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 29
ከ5፡00 ፒ.ኤም. እስከ 6፡30 ፒ.ኤም. ለሚደረግ ቨርችዋል የብዝኃ ቋንቋ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ ኮሚቴ (MLE DAC)  ስብሰባ ሲጋብዝ ደስታ ይሰማዋል።

በዚህ ስብሰባ አዲሱ ዋና ተቆጣጣሪያችን (ሱፕርኢንቴንዳንት) የሆኑትን ዶ/ር አሌክስ ማሬሮን ታገኟችዋላችሁ። እንዲሁም በሚከተሉት ዙሪያ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን እና ግብዓቶችን ያገኛሉ፦

 • የብዝኃ ቋንቋ ትምህርት ፕሮግራሞች መማር-ማስተማር፣ የወላጅ አማካሪ ኮሚቴ፣ የጽሑፍ እና የቃል ትርጉም አገልገሎቶች።
 • የቤተሰብ እና ማህበረሰብ ተሳትፎ ማዕከል፣ የወላጅ-አስተማሪ የቤት ጉብኝቶች ፕሮግራም እና ሌሎችም።

ለመመዝገብ እባክዎ አገናኙን (ሊንኩን) ይጠቀሙ።

ሴፕቴምበር 29/2021 በ5 ፒ.ኤም. ወደሚደረገው ስብሰባው ለመግባት ይህን አገናኝ ይጠቀሙ።

ለበለጠ መረጃ እባክዎ MLE DACን ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2040 ይደውሉ።

इएलए परिवारहरूका लागि भर्चुअल बहुभाषिक शिक्षा डिएसि बैठक, सेप्टेम्बर 29, 2021

डेनभर पब्लिक स्कूल्स बुधबार,  सेप्टेम्बर २९ का दिन देखि :३० अपरान्ह सम्म तय गरिएको भर्चुअल बहुभाषिक शिक्षा डिस्ट्रिक्टब्यापी सल्लाहकार समिति (एमएलइ डिएसि) बैठकमा हाम्रा बहुभाषिक सिकारूहरूका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई आमन्त्रित गर्न उत्साहित छ।

यस सत्रमा, तपाईँले हाम्रा नयाँ सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. एलेक्स मारेरोसँग भेट गर्नुहुनेछ निम्नलिखित विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा संसाधनहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ:

 • बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण, अभिभावक सल्लाहकार समिति, अनुवाद तथा व्याख्या सेवाहरू।
 • परिवार तथा समुदाय संलग्नता केन्द्रहरू, अभिभावकशिक्षक गृह भ्रमण कार्यक्रम, अन्य धेरै

रजिस्टर गर्नका लागि यो लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्।

सेप्टेम्बर २९ का दिन . मा बैठकमा जोडिनका लागि।

लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्। बढी जानकारीका लागि, कृपया MLE DAC  हेर्नुहोस् वा ७२०४२३२०४० मा फोन गर्नुहोस्।

Réunion du DAC Éducation multilingue pour les familles ELA le 17 septembre 2021

Les Écoles publiques de Denver ont le plaisir d’inviter toutes les familles d’apprenants multilingues à une réunion virtuelle du Comité consultatif du district pour l’éducation multilingue (MLE DAC) le mercredi 29 septembre de 17:00 à 18:30.

Lors de cette session, vous rencontrerez notre nouveau surintendant, le Dr Alex Marrero, et recevrez des informations et ressources importantes sur les points suivants :

 • Programmes d’éducation multilingue, Enseignement, Comité consultatif des parents, Services de traduction et d’interprétation.
 • Centres d’engagement familial et communautaire, Programme de visites à domicile parents-enseignants, et bien plus encore.

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien ci-après.

Pour vous joindre à la réunion le 29 mars à 17:00, utilisez le lien ci-après.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur MLE DAC ou appelez le 720-423-2040.

MLE 学生家长多语教育 DAC 虚拟会议(2021 年 9 月 29 日)

丹佛公立学校诚邀所有多语言学习者的家长于 9 月 29 日(星期三)下午 5:00-6:30 参加多语教育学区咨询委员会 (MLE DAC) 虚拟会议。

本次会议中,您将认识新任学监 Alex Marrero 博士,并了解有关以下方面的重要信息和资源:

 • 多语教育计划、教学、家长咨询委员会、翻译和口译服务。
 • 家庭和社区互动中心、家长-教师家访计划等。

请点击此链接报名参加。

请点击此链接报名参加 9 月 29 日下午 5 点的会议。

如需了解更多信息,请访问 MLE DAC 或致电 720-423-2040。