search

Multilingual Education District Accountability Meeting on May 12

Students

Denver Public Schools is excited to invite all our English Language Acquisition (ELA) families to a virtual Multilingual Education DAC meeting on Wednesday, May 12th from 5 to 6:30 p.m. 

At this session, you will receive important information about: 

 • Fitness and how it impacts the health and wellbeing of our students! We will share some important tips and tricks on how to make fitness fun and engaging!
 • Want to improve your student’s grades? Join us to learn more about credit recovery and the courses available during the summer.
 • What is it to paint a picture with words? Come learn from our DPS Spellbinders storytellers. Oral storytelling enhances literacy, encourages character development, and builds intergenerational communities.

To register please use this link: forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

To join the meeting on May 12th at 5 p.m., use this link: zoom.us/j/92626949552 For more information, please visit bit.ly/MLEDAC_DPS or call 720-423-2040.

Las Escuelas Públicas de Denver se complacen en invitar a todas nuestras familias de Adquisición del Idioma Inglés (ELA) a una reunión virtual del DAC sobre educación multilingüe el miércoles, 28 de Mayo, de 5 a 6:30 p. m.

En esta sesión recibirán información importante acerca de: 

 • La condición física y cómo afecta la salud y el crecimiento de nuestros estudiantes. Compartiremos algunos consejos y trucos importantes sobre cómo hacer que la actividad física sea divertida y motivadora.  
 • ¿Quieren mejorar las calificaciones de su estudiante? Los invitamos a que obtengan más información sobre la recuperación de créditos y los cursos disponibles durante el verano.
 • ¿Qué significa ilustrar una imagen con palabras? Vengan a aprender de nuestros cuentacuentos de Spellbinders de DPS. La narración oral de cuentos mejora la lectoescritura, fomenta el desarrollo de la personalidad y crea comunidades intergeneracionales. 

Utilicen este enlace para inscribirse: forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

Para participar en la reunión el 12 de mayo, a las 5 p. m., usen este enlace: zoom.us/j/92626949552

 Para obtener más información, visiten bit.ly/MLEDAC_DPS o llamen al 720-423-2040.

Học khu Công lập Denver rất vui được mời tất cả các gia đình của chương trình Học Anh Ngữ (ELA) tham dự cuộc họp trực tuyến (trên mạng) của DAC về chủ đề Giáo dục Đa Ngôn ngữ vào Thứ Tư, ngày 12 tháng Năm, từ 5 đến 6:30 tối.

Tại buổi họp này, quý vị sẽ nhận được thông tin quan trọng về: 

 • Thể dục và cách thức nó tác động đến sức khỏe về thể chất và tinh thần của học sinh! Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm một số mẹo và lời khuyên quan trọng về cách khiến thể dục trở thành một hoạt động thật vui và thú vị!  
 • Muốn cải thiện điểm số của con quý vị? Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc phục hồi tín chỉ và các khóa học có sẵn trong mùa hè.
 • Vẽ tranh bằng ngôn từ là gì? Hãy đến học hỏi từ các chuyên gia kể chuyện của DPS Spellbinders. Kể chuyện bằng miệng giúp nâng cao khả năng đọc viết, khuyến khích sự phát triển nhân cách và xây dựng các cộng đồng liên thế hệ. 

Để đăng ký, vui lòng sử dụng đường liên kết này: forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

Để tham gia cuộc họp vào ngày 12 tháng Năm vào lúc 5 giờ chiều, hãy sử dụng đường liên kết này: zoom.us/j/92626949552

 Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bit.ly/MLEDAC_DPS hoặc gọi số 720-423-2040.

የዴንቨር የሕዝብ ት/ቤቶች ሁሉንም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ELA) ቤተሰቦችን ረቡዕ ሜይ 12 ከ5 እስከ 6:30 ፒ.ኤም. ለሚካሄደው የቨርቿል የብዝሃ-ቋንቋ ትምህርት የዲስትሪክት አማካሪ ኮሚቴ (DAC) ስብሰባ ሲጋብዝ ደስታ እየተሰማው ነው።

በዚህ ስብሰባ ስለሚከተሉት ጉዳዮች ጠቃሚ መረጃዎችን ያገኛሉ፦ 

 • የአካል ብቃት እና በተማሪዎቻችን ጤና እና ደህንነት ላይ የሚኖሩት ተጽዕኖዎች፤ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች እንዴት አስደሳች እና መሳጭ እንደሚሆኑ አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮችንና ስልቶችን እናካፍልዎታለን!  
 • የልጅዎን ውጤቶች ለማሻሻል ይፈልጋሉ? ስለ ውጤት ማሻሻል እና በሳመር ወቅት ስለሚሰጡ ኮርሶች የበለጠ ለመረዳት ይምጡ ይቀላቀሉን።
 • በቃላት አንድን ስዕል መሳል ምን ማለት ነው? ይምጡ ከDPS አፍ የሚያስከፍቱ ታሪክ ተናጋሪዎቻችን ይማሩ። የቃል ታሪክ ነገራ ማንበብና መጻፍን (ሊትረሲን) ያሳልጣል፣ ገጸ-ባሕሪ ቀረጻን ያበረታታል እንዲሁም የተዋሃዱ ማኅበረሰቦችን ለመገንባት ያስችላል። 

ለመመዝገብ እባክዎ ይህን አገናኝ ይጠቀሙ፦forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

ሜይ 12 በ5 ፒ.ኤም. ወደ ስብሰባው ለመግባት ይህን አገናኝ ይጠቀሙ፦ zoom.us/j/92626949552

 ለተጨማሪ መረጃ እክዎ bit.ly/MLEDAC_DPSን ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2040 ይደውሉ።

يسر مدارس دنفر العامة أن تدعو جميع أولياء أمور متعلمي اللغة الإنجليزية لحضور اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التعليم متعدد اللغات يوم الأربعاء الموافق 12 مايو من الساعة 5 إلى الساعة 6:30 مساءً.

 

خلال هذه الجلسة ستتعرف على معلومات مهمة عن: 

 • اللياقة البدنية وتأثيرها على صحة وسلامة الطلاب! سنشارك بعض النصائح المهمة عن كيفية إضافة المتعة على اللياقة البدنية!  
 • هل ترغب في تحسين درجات أبنائك؟ انضم إلينا لتعرف المزيد عن تحسين الدرجات والمواد المتاحة في الصيف
 • ماذا يعني رسم صورة بالكلمات. تعلم من ساردي القصص في DPS. سرد القصص ينمي القراءة والكتابة ويشجع على تطوير الشخصية ويبني مجتمعات تتواصل فيها الأجيال. 


للتسجيل استخدم هذا الرابط: forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

للانضمام للاجتماع في 12 مايو الساعة 5 مساءً، يرجى استخدام هذا الرابط: zoom.us/j/92626949552

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة bit.ly/MLEDAC_DPS أو الاتصال على 720.423.2040

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ယူေရး (ELA) မိသားစုမ်ားအား ေမလ 12 ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ညေန 5 နာရီမွ 6:30 နာရီအထိ က်င္းပမည့္ အြန္လိုင္းဘာသာစကားစုံ ပညာေရးဆိုင္ရာ DAC အစည္းအေဝးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားရန္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္မိပါသည္။

 

ဤအစည္းအေဝးပြဲအခ်ိန္အတြင္း သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္ – 

 • က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခကုိ မည္သုိ႔အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံ။ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ေရးကို မည္သုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးပါေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အထာမ်ားကုိ မွ်ေဝေပးပါမည္။  
 • သင့္ေက်ာင္းသား၏ အဆင့္မ်ားကုိ တုိးတက္ေစလုိပါသလား။ ခရက္ဒစ္ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ေႏြရာသီအတြင္း ရရွိႏုိင္ေသာ သင္႐ိုးမ်ားအေၾကာင္း ပုိမိုသိရွိႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ပါ။
 • ပုံတစ္ပုံကို စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ျခယ္သျခင္းက ဘာပါလဲ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ DPS Spellbinders ပုံေျပာသူမ်ားထံမွ လာေရာက္ေလ့လာပါ။ ပုံေျပာျခင္းသည္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈကို တုိးတက္ေစႏိုင္ၿပီး စာရိတၱဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို တြန္းအားေပးႏုိင္ၿပီး မ်ဳိးဆက္အဆင့္ဆင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ အသိုက္အဝန္းမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါသည္။ 


စာရင္းသြင္းရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤလင့္ခ္ကို အသံုးျပဳပါ – forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

ေမလ 12 ရက္ ညေန 5 နာရီ က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ ဤလင့္ခ္ကို အသုံးျပဳပါ – zoom.us/j/92626949552

 သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုသိရွိရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ bit.ly/MLEDAC_DPS တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ္ 720-423-2040 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

Les Écoles publiques de Denver sont ravies d’inviter toutes nos familles du programme Acquisition de la langue anglaise (ELA) à une réunion virtuelle du DAC Éducation multilingue le mercredi 12 mai de 17:00 à 18:30.

Lors de cette session, vous recevrez des informations importantes sur les thèmes suivants : 

 • L’exercice physique et son impact sur la santé et le bien-être de nos élèves ! Nous vous ferons part de quelques conseils et astuces importants pour rendre l’exercice physique amusante et attrayante !  
 • Vous voulez améliorer les notes de vos élèves ? Rejoignez-nous pour en savoir plus sur la récupération de crédits et les cours disponibles pendant l’été.
 • Quel message comprendre dans le fait de peindre avec des mots ? Venez découvrir nos conteurs Spellbinders de DPS. Les contes oraux améliorent l’alphabétisation, encouragent le développement du caractère et construisent des communautés intergénérationnelles. 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser ce lien : forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

Pour vous joindre à la réunion le 12 mai à 17:00, utilisez le lien ci-après : zoom.us/j/92626949552

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur bit.ly/DPS-MLE-DAC ou appelez le 720-423-2040.

डेनभर पब्लिक स्कूल्स हाम्रा  सम्पूर्ण अङ्ग्रेजी भाषा अभिग्रहण (इएलए) परिवाहरूलाई मे १२ बुधबारका दिन देखि :३० अपरान्हमा भर्चुअल बहुभाषिक डिएसि बैठकमा आमन्त्रित गर्नका लागि उत्साहित छ।

यस सत्रमा तपाईँले निम्नलिखित विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नु हुनेछ

 • पोषण त्यसले कसरी हाम्रा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य कुशलतामा प्रभाव पार्दछ! तन्दुरुस्तीलाई कसरी रमाइलो आकर्षक बनाउने भन्ने विषयमा हामी महत्त्वपूर्ण सुझावहरू तथा उपायहरूबारे बताउनेछौँ।  
 • के तपाईँ आफ्ना विद्यार्थीको ग्रेड सुधार गर्न चाहनुहुन्छ? क्रेडिट पुनर्प्राप्ति समरमा उपलब्ध कोर्सहरूका बारेमा बढी जान्नका लागि हामीसँग जोडिनुहोस्।
 • शब्दहरूद्वारा चित्र बनाउने कुरा के हो? आउनुहोस् हाम्रा डिपिएस कुशल वक्ता कथावाचकहरूबाट थाहा पाउनुहोस्। मौखिक कथावाचनले साक्षरता सुदृढीकरण गर्दछ, चरित्र विकास प्रोत्साहित गर्दछ, अन्तर्पुस्तीय समुदायहरू निर्माण गर्दछ। 

रजिस्टर गर्नका लागि यो लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्: forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

मे १२ का दिन अपरान्ह बजे बैठकमा जोडिनका लागि, यो लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्:zoom.us/j/92626949552

 बढी जानकारीका लागि कृपया bit.ly/MLEDAC_DPS हेर्नुहोस् वा ७२०४२३२०४० मा फोन गर्नुहोस्।

Dugsiyada Dadweynaha Denver waxaa farxad u ah in ay isugu yeeraan waalidiinta ay  Carruurtoodu Baraneyso Afka Ingiriiska (ELA) in ay ka soo qeyb galaan kulan ah fogaar-arag oo  ay qabanayaan guddiga la-xisaabtanka ama DAC ee Waxbarashada Luuqadaha Badan oo  dhacaya maalinta Arbacada ah ee 12-ka Meey, laga bilaabo 5-ta galabnimo ilaa 6:30. 

Kulanku waa macluumaad aad muhiim u ah oo ku saabsan:  

 • Jirdhiska iyo saameynta uu ku leeyahay caafimaadka iyo fayaqabka ardeyda! Waxaan kula wadaageynaa talooyin iyo fikrado muhiim u ah si uu jirdhisku idiinku noqdo wax xiiso leh oo aad ka heshaan!  
 • Ma rabtaa in ay ilmahaagu buundo fiican ka helaan waxbarashada? Ka soo qeybgal kulan ku saabsan waxbarashada kuleylaha oo kor loogu soo qaadayo aqoonta ilmaha.
 • Si fudud ma loo faahfaahin karaa waxa la sameynayo? Adiguba imow oo arag hab  sheekeyn ah oo ay sameeyeen kooxda DPS Spellbinders. Waa hab ah sheekeyn oo kor  loogu qaadayo aqoonta akhris-qoraalka, ardeyda ayaa kalsooni ku heleysa, oo bulshada  jiil kasta ayaa isku xirnaan doonta.  

Si aad isu diiwaangeliso fadlan guji: forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8 Si aad uga soo qeybgasho kulankan oo dhacaya 12-ka Abriil 5-ta galabnimo, guji:  zoom.us/j/92626949552  

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo bit.ly/MLEDAC_DPS or call 720-423-2040.

Государственные школы Денвера рады пригласить все наши семьи, изучающие английский язык (ELA), на виртуальную встречу DAC по многоязычному образованию в среду, 12 мая, с 17 до 18:30.

На этом сеансе вы получите важную информацию о:

Фитнес и как он влияет на здоровье и благополучие наших студентов! Мы поделимся некоторыми важными советами и рекомендациями о том, как сделать фитнес увлекательным и увлекательным!

Хотите улучшить оценки своих учеников? Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о восстановлении кредита и курсах, доступных летом.

Что такое нарисовать картинку словами? Приходите учиться у наших рассказчиков DPS Spellbinders. Устное рассказывание историй повышает грамотность, способствует развитию персонажей и способствует формированию сообществ между поколениями.

Для регистрации используйте эту ссылку: forms.gle/Phugr6kiqrvHjoiM8

Чтобы присоединиться к встрече 12 мая в 17:00, воспользуйтесь этой ссылкой: zoom.us/j/92626949552

 Для получения дополнительной информации посетите bit.ly/MLEDAC_DPS или позвоните по телефону 720-423-2040.