search

Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on Apr. 27

Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on Apr. 27

Please join DPS for a virtual Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, Apr. 27 from 5-6:30 p.m.

At this month’s session, we invite you to:

 • Get to know a DPS Board Member
 • Share your feedback about student assessment results
 • Access accelerated learning resources for families 
 • Learn more about summer learning opportunities

Please register here.  To join the meeting on April 27 at 5 p.m., use this link.

For more information, please visit the MLE-DAC website or call 720-423-2040. 

Reunión virtual del MLE DAC para las familias de los estudiantes multilingües el 27 de abril

DPS los invita a una reunión del Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC) el miércoles, 27 de abril, de 5 a 6: 30 p. m.

En la sesión de este mes, los invitamos a:

 • Conocer a un miembro del Consejo DPS
 • Compartir sus comentarios acerca de los resultados de las evaluaciones de estudiantes
 • Acceder a recursos de aprendizaje acelerado para familias 
 • Aprender más acerca de las oportunidades de aprendizaje durante el verano

Les pedimos que se inscriban aquí.  Para participar en la reunión del 27 de febrero a las 5 p. m., usen este enlace.

Para obtener más información, visiten EL MLE- Sitio web de DAC  o llamen al 720-423-2040. 

اجتماع اللجنة الاستشارية لأولياء الأمور لبرنامج التعلم متعدد اللغات في 27 إبريل

يسر DPS أن تدعوكم لحضور اجتماع للجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات يوم الأربعاء الموافق 27 إبريل 5-6:30 مساءً.
في هذه الفعالية ندعوكم:

 • للتعرف على أحد أعضاء مجلس DPS
 • مشاركة تعليقاتكم عن نتائج اختبارات الطلاب
 • الدخول على موارد التعليم للأسر
 •  التعرف على فرص التعلم في الصيف

يرجى التسجيل هنا.  للانضمام للاجتماع في 27 أبريل 5 مساءً استخدم هذا الرابط.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع اللجنة الاستشارية لبرنامج التعلم متعدد اللغات أو الاتصال على 720.423.2040.

Cuộc họp MLE-DAC qua mạng dành cho các gia đình có Người học Đa ngôn ngữ vào ngày 27 tháng Tư

Vui lòng tham gia DPS để tham gia cuộc họp qua mạng của Ủy ban Cố vấn Giáo dục Đa ngôn ngữ Toàn Học khu (MLE DAC) vào Thứ Tư, ngày 27 tháng Tư từ 5-6:30 giờ chiều. 

Tại buổi họp của tháng này, chúng tôi mời bạn:

 • Làm quen với một Thành viên Hội đồng DPS
 • Chia sẻ phản hồi của bạn về kết quả đánh giá học sinh
 • Truy cập các tài nguyên học tập cấp tốc dành cho gia đình 
 • Tìm hiểu thêm về các cơ hội học tập mùa hè

Vui lòng đăng ký tại đây. Để tham gia cuộc họp lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng Tư, hãy sử dụng liên kết này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của MLE-DAC hoặc gọi 720-423-2040. 

Kulanka MLE-DAC ee Khadka Tooska ah ee Loogu Talagalay Qoysaska Ardayda Barta Luuqadaha Badan ee dhacaya Abriil 27

Fadlan ku biir kulanka khadka tooska ah ee DPS ee Guddiga La-talinta Waxbarashada Luuqadaha badan ee Degmada oo Dhan ah (MLE DAC) oo la qaban doono maalinta Arbacada, bisha Abriil 27 laga bilaabo 5-6:30 galabnimo. 

Kal-fadhiga bishan, waxaanu kugu martiqaadaynaa inaad:

 • Barato Xubin ka tirsan Guddida DPS
 • Dadka la wadaagto ra’yigaaga ku saabsan natiijooyinka qiimaynta ardayda
 • Helitaanka ilaha waxbarasho ee loogu talagalay qoysaska 
 • Wax badan ka barato fursadaha waxbarasho ee xilliga kuleelaha

Fadlan iska diiwaangeli halkaan. Si aad ugu biirto kulunka markay tahay Abriil 27 saacaduna tahay 5 p.m., isticmaal linkigan.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo websaydhka MLE-DAC ama wac 720-423-2040. 

ለብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ተማሪዎች ቤተሰቦች በኤፕሪል 27 ላይ የሚደረግ የ MLE-DAC ስብሰባ

እባክዎ ረቡዕ፣ ኤፕሪል፣ 27 ከ 5-6:30 p.m. ለቨርቹዋል Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC፣ በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ) ስብሰባ DPS ን ይቀላቀሉ። 

በዚህ ወር ክፍለ ጊዜ ላይ ለሚከተሉት እንጋብዝዎታለን፥

 • ከDPS ቦርድ አባል ጋር እንዲተዋወቁ
 • ስለተማሪ ግምገማ ውጤቶች አስተያየትዎን እንዲያካፍሉ
 • የተፋጠነ የትምህርት መርጃዎችን ለቤተሰቦች ማግኘት እንዲችሉ 
 • ስለ በጋ (ሰመር) ትምህርት ዕድሎች የበለጠ እንዲያውቁ

እባክዎ እዚህ ጋር ይመዝገቡ። ኤፕሪል 27 በ 5 p.m. ሰዓት ስብሰባውን ለመቀላቀል፣ ይህን ማስፈንጠሪያ/ሊንክ ይጠቀሙ

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የ MLE-DAC ድረገጽን ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2040 ይደውሉ። 

ይደውሉ።

अप्रिल 27 मा बहुभाषिक विद्यार्थीहरूका परिवारहरूका लागि भर्चुअल MLE-DAC बैठक हुने

कृपया अप्रिल 27, बुधबारका दिन, साँझ 5 बजेदेखि बेलुकी 6:30 बजेसम्म हुन गइरहेको बहुभाषिक शिक्षाको डिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार समिति (MLE DAC) बैठकमा DPS सँग सामेल हुनुहोस्। 

यो महिनाको सत्रमा, हामी तपाईंलाई निम्नका लागि आमन्त्रण गर्छौँ:

 • DPS बोर्डका सदस्यलाई चिन्न
 • विद्यार्थी मूल्याङ्कनका नतिजाहरूबारे आफ्नो प्रतिक्रिया साझा गर्न
 • परिवारहरूका लागि द्रुत सिकाइ स्रोतहरूमा पहुँच गर्न 
 • समर सिकाइ अवसरहरूबारे थप कुरा जान्न

कृपया यहाँ गएर दर्ता गर्नुहोलाअप्रिल 27, साँझ 5 बजे हुन गइरहेको बैठकमा सहभागी हुनका लागि, यो लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्

थप जानकारीका लागि, कृपया MLE-DAC को वेबसाइट मा जानुहोस् वा 720-423-2040 मा फोन गर्नुहोस्। 

Réunion virtuelle MLE-DAC pour les familles des élèves du programme multilingue le 27 avril

Rejoignez DPS pour une réunion virtuelle du comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (Multilingual Education Districtwide Advisory Committee, MLE DAC) le mercredi 27 avril de 17 h 00 à 18 h 30. 

Lors de la séance du mois, nous vous invitons à :

 • Rencontrer un membre du conseil DPS
 • Faire part de vos commentaires sur les résultats des élèves aux évaluations
 • Accéder aux ressources d’apprentissage accéléré pour les familles 
 • En savoir plus sur les opportunités d’apprentissages d’été

Veuillez vous inscrire ici. Pour rejoindre la réunion le 27 avril à 17 h, suivez ce lien .

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site du MLE-DAC ou appeler le 720-423-2040. 

4 月 27 日面向多语言学习者家长的 MLE-DAC 虚拟会议

请于 4 月 27 日(星期三)下午 5:00 至 6:30 参加 DPS 举办的多语言教育全学区咨询委员会(MLE DAC)虚拟会议。 

在本月会议中,我们诚邀您:

 • 认识 DPS 董事会成员
 • 分享您对学生评估结果的反馈
 • 为家庭提供加速学习资源 
 • 了解更多关于暑期学习机会的信息

在此报名若想参加 4 月 27 日下午 5 点的会议,请点击此链接

如需了解更多信息,请访问 MLE-DAC 网站 或拨打 720-423-2040。