search

Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on Jan. 26

Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on Jan. 26

Please join DPS for a virtual Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, Jan. 26 from 5-6:30 p.m.

This month’s session will include: 

 • Opportunity to get to know a DPS Board Member
 • Early Literacy curriculum adoption
 • DPS resources related to discrimination, harassment and language access
 • Newcomer Centers
 • Youth Work Centers

Please register here.   To join the meeting on Jan. 26 at 5 p.m., use this link.

For more information, please visit the MLE-DAC website or call 720-423-2040. 

Meeting Presentation

Meeting Recording 

Reunión virtual de MLE DAC para las familias de los estudiantes multilingües, 26 de enero

DPS los invita a una reunión del Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC) el miércoles, 26 de enero, de 5 a 6: 30 p. m.

La sesión de este mes incluirá: 

 • La oportunidad de conocer a un miembro del Consejo DPS
 • La adopción del plan de estudios de lectoescritura temprana
 • Los recursos de DPS relacionados con la discriminación, el acoso y acceso a idiomas
 • Centros para estudiantes nuevos
 • Centros de trabajo para jóvenes

Pueden inscribirse aquí.   Para participar en la reunión del 26 de enero a las 5 p. m., usen este enlace.

Para obtener más información, visiten EL MLE- Sitio web de DAC  o llamen al 720-423-2040. 

Presentación de la reunión

Grabación de la reunión

اجتماع اللجنة الاستشارية لأولياء أمور الطلاب متعددي اللغات في 26 يناير

يسر DPS أن تدعوكم لحضور اجتماع للجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الساعة 5- 06:30 مساءً.

ستتطرق جلسة هذا الشهر إلى:

 •  فرصة للتعرف على أحد أعضاء مجلس DPS
 • منهج القراءة والكتابة المبكرة
 • موارد DPS المتعلقة بالتمييز والتنمر والوصول اللغوي
 • مراكز الوافدين الجدد
 • مراكز عمل الشباب

يرجى التسجيل هنا.  للانضمام للاجتماع في 26 يناير الساعة 5 مساءً استخدم هذا الرابط.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع اللجنة الاستشارية لبرنامج التعلم متعدد اللغات أو الاتصال على 720.423.2040.

لعرض التقديمي للاجتماع

تسجيل الاجتماع

 Họp Trực tuyến MLE-DAC dành cho các Gia đình của Học sinh Đa Ngôn ngữ vào ngày 26 tháng Một

Vui lòng tham gia buổi họp trực tuyến của Ủy ban Cố vấn Toàn Học khu của chương trình Giáo dục Đa Ngôn ngữ (MLE-DAC) cùng DPS vào Thứ Tư, ngày 26 tháng Một, từ 5-6:30 tối.

Nội dung Phiên họp tháng này sẽ bao gồm: 

 • Cơ hội để tìm hiểu một Thành viên Hội đồng DPS
 • Áp dụng giáo trình Đọc Viết sớm
 • Nguồn trợ giúp của DPS liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử, quấy rối và tiếp cận ngôn ngữ
 • Trung tâm dành cho Học sinh mới
 • Trung tâm Việc làm Thanh thiếu niên

Vui lòng  Đăng ký tại đây.   Để tham gia cuộc họp vào ngày 26 tháng Một vào lúc 5 giờ chiều, hãy sử dụng đường liên kết này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web MLE-DAC hoặc gọi số 720-423-2040. 

Phần Thuyết trình của Cuộc họp

Phần Thu âm Cuộc họp  

Kulanka MLE-DAC ee Khadka Tooska ah ee Loogu Talagalay Qoysaska Ardayda Barta Luuqadaha Badan ee dhacaya Janaayo 26

Fadlan ku biir kulanka khadka tooska ah ee DPS ee Guddiga La-talinta Waxbarashada Luuqadaha badan ee Degmada oo Dhan ah (MLE DAC) oo la qaban doono maalinta Arbacada, Jan. 26 laga bilaabo 5-6:30 galabnimo.

Kalfadhiga bishan waxa ka mid noqon doona: 

 • Fursad aad ku baran karto Xubin ka Tirsan Guddida DPS
 • Dhaqangelinta manhajka Akhris-qoraalka Hore
 • Kheyraadka DPS ee la xiriira takoorka, dhibaataynta, iyo helitaanka caawimaadaha luqadda
 • Xarumaha Ardayda Cusub
 • Xarumaha Shaqada Dhallinyerada

Fadka Iska Diiwaangeli halkaan. Si aad ugu biirto kulanka marka ay tahay Janaayo 26 saacaduna tahay 5 galabnimo, isticmaal linkigaan.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo websaydhka MLE-DAC ama wac 720-423-2040. 

Soo-bandhigidda Kulanka

Duubista 

 ጃንዋሪ 26 ላይ ቨርቹዋል የ MLE-DAC ስብሰባ ለባለ ብዙ ቋንቋ ተማሪዎች ቤተሰቦች

እባክዎ ረቡዕ፣ ጃንዋሪ 26 ከ 5-6:30 p.m. ለቨርቹዋል Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC፣ በብዙ ቋንቋ የሚሰጥ ትምህርት ዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ) ስብሰባ DPS ን ይቀላቀሉ።

የዚህ ወር ክፍለ ጊዜ የሚከተሉትን ያጠቃልላል፦ 

 • የ DPS ቦርድ ዓባል የመተዋወቅ ዕድል
 • ቅድመ የማንበብ እና የመጻፍ ስርዓተ ትምህርት ቅበላ
 • ከመድልዎ፣ ከጥቃት፣ እና ከቋንቋ መዳረሻ ጋር የተገናኙ የ DPS ሃብቶች
 • የአዲስ ገቢ መቀበያ ማዕከላት
 • የወጣት ሥራ ማዕከላት

እባክዎ እዚህ ይመዝገቡ ጃንዋሪ 26 በ 5 p.m. ስብሰባውን ለመቀላቀል ይህን ማስፈንጠሪያ ይጠቀሙ

ለተጨማሪ መረጃ፣ እባክዎ የ MLE-DAC ድረገጽን ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2040 ይደውሉ። 

የስብሰባ አቅርቦት (ፕረዘንቴሽን)

የስብሰባ ቀረጻ (ሪኮርዲንግ)

जनवरी 26 मा बहुभाषी विद्यार्थीहरू (Multilingual Learners) का लागि भर्चुअल MLE-DAC बैठक हुने

कृपया बहुभाषी शिक्षाको डिस्ट्रिक्टव्यापी सल्लाहकार समिति (Multilingual Education Districtwide Advisory Committee वा MLE DAC) को बैठकका लागि जनवरी 26 बुधबारका दिन, साँझ 5-6:30 सम्म DPS सँग जोडिनुहोला ।

यो महिनाको बैठकमा निम्न कुराहरू समावेश गरिने छन्: 

 • DPS बोर्डका सदस्यलाई चिन्ने अवसर
 • प्रारम्भिक साक्षरतासम्बन्धी पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन
 • भेदभाव, उत्पीडन, तथा भाषाका पहुँचका सम्बन्धमा DPS का श्रोतहरू
 • नवआगन्तुक केन्द्रहरू
 • युवा कार्य केन्द्रहरू

कृपया यहाँ गएर दर्ता गर्नुहोला Tजनवरी 26, साँझ 5 बजेको बैठकमा सहभागी हुनको लागि, यो लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्

थप जानकारीको लागि, MLE-DAC को वेबसाइट मा जानुहोस् वा 720-423-2040 मा कल गर्नुहोस् । 

बैठक प्रस्तुतीकरण

बैठक रेकर्डिङ

 Réunion virtuelle MLE-DAC pour les familles des élèves du programme multilingue le 26 janvier

Rejoignez DPS pour une réunion virtuelle du comité de conseil du district sur l’éducation multilingue (Multilingual Education Districtwide Advisory Committee, MLE DAC) le mercredi 26 janvier de 17 h 00 à 18 h 30.

Voici le contenu de la séance de ce mois-ci : 

 • L’occasion de rencontrer un membre du conseil de DPS
 • L’adoption du cursus d’alphabétisation précoce
 • Des ressources DPS relatives à la discrimination, au harcèlement, et à l’accès à la langue
 • Les centres pour les nouveaux arrivés
 • Les centres de travail pour les jeunes

Veuillez vous inscrire ici. Pour participer à la réunion le 26 janvier à 17 h 00, suivez ce lien.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site du MLE-DAC ou appeler le 720-423-2040. 

Présentation des réunions

Enregistrement des réunions

1 月 26 日面向多语言学习者家长的 MLE-DAC 虚拟会议

请于 1 月 26 日(星期三)下午 5:00 至 6:30 参加 DPS 举办的多语言教育学全学区咨询委员会 (MLE DAC) 虚拟会议。

本月会议内容包括: 

 • 认识 DPS 理事会成员
 • 早期读写课程采用
 • 歧视、骚扰及语言学习相关的 DPS 资源
 • 新生中心
 • 青年工作中心

在此 报名要参加 1 月 26 日下午 5 点的会议,请点击此链接

如需了解更多信息,请访问 MLE-DAC 网站 或拨打 720-423-2040。 

会议展示

会议录音