search

 Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on Mar. 23

 Virtual MLE-DAC Meeting for Families of Multilingual Learners on Mar. 23

Please join DPS for a virtual Multilingual Education Districtwide Advisory Committee (MLE DAC) meeting on Wednesday, March 23 from 5-6:30 p.m.

At this month’s meeting: 

 • Review and comment on student assessment results and family engagement efforts 
 • Get to know a DPS Board Member

Please register hereTo join the meeting on March 23, use this link.

For more information, please visit the MLE-DAC website or call 720-423-2040. 

Reunión virtual del MLE DAC para las familias de los estudiantes multilingües el 23 de marzo

DPS los invita a una reunión del Comité Asesor de Educación Multilingüe del Distrito (MLE DAC) el miércoles, 23 de marzo, de 5 a 6: 30 p. m.

En la reunión de este mes:

 • Revisión y comentarios sobre los resultados de las evaluaciones estudiantiles y las iniciativas para fomentar la participación de las familias
 • La oportunidad de conocer a un miembro del Consejo DPS

Les pedimos que se inscriban aquí. Para participar en la reunión del 23 de marzo, usen este enlace.

Para obtener más información, visiten el Sitio web del MLE-DAC  o llamen al 720-423-2040.

 

اجتماع اللجنة الاستشارية لأولياء الأمور لبرنامج التعلم متعدد اللغات في 23 مارس

يرجى الانضمام إلينا في اجتماع اللجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات في الأربعاء 23 مارس من 5-6:30 مساء.

في اجتماع هذا الشهر:

 • مراجعة نتائج اختبارات الطلاب والتعليق عليها بجانب جهود مشاركة الأسر
 • تعرف على أحد أعضاء مجلس التعليم في مدارس دنفر العامة

يرجى التسجيل هنا. للانضمام إلى الاجتماع في 23 مارس استخدم هذا الرابط.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع اللجنة الاستشارية لقسم التعليم متعدد اللغات أو الاتصال على 720.423.2040

Họp Trực tuyến MLE-DAC dành cho các Gia đình của Học sinh Đa Ngôn ngữ vào ngày 23 tháng Ba

Vui lòng tham gia buổi họp trực tuyến của Ủy ban Cố vấn Toàn học khu của chương trình Giáo dục Đa Ngôn ngữ (MLE-DAC) cùng DPS vào Thứ Tư, ngày 23 Tháng Ba, từ 5-6:30 tối.

Tại buổi họp tháng này:

 • Xem và nhận xét về các kết quả thẩm định của học sinh và những nỗ lực khuyến khích sự tham gia của các gia đình
 • Tìm hiểu một Thành viên Hội đồng DPS

Vui lòng đăng ký tại đây. Để tham gia buổi họp vào ngày 23 Tháng Ba, hãy sử dụng đường liên kết này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web MLE-DAC hoặc gọi số 720-423-2040.

 

Kulanka Fogaan-aragga MLE-DAC ee Qoysaska Luuqadaha Badan 23ka Maajo

Fadlan ka soo qeybgal kulanka DPS ee Guddiga Tala-bixinta Waxbarashada Ardeyda Luuqadaha Badan ee Degmadoo Dhan (MLE DAC) oo dhacaya Arbacada, 23ka Maajo, 5ta ilaa 6:30 fiidnimo

Kulanka bishan dhacaya:

 • Dibu-eegista iyo ka-hadlidda natiijooyinka qiimeyntii waxbarashada ardeyda iyo dedaallada hawlgelinta qoysaska
 • Baro Xubin ka mid ah Guddoonka DPS

Fadlan iska diwaangel halkan. Si aad uga soo qeybgasho kulanka 23ka Maajo, isticmaal linkigan.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo barta intarnetka ee MLE-DAC ama soo garaac 720-423-2040.

ለብዝኃ ቋንቋ ተማሪዎች ቤተሰቦች ቨርቿል የMLE-DAC ስብሰባ ማርች 23 ይካሄዳል

ለብዝኃ ቋንቋ ትምህርት የዲስትሪክት አቀፍ አማካሪ ኮሚቴ (MLE DAC) ስብሰባ ረቡዕ ማርች 23  ከ5-6:30 ፒ.ኤም. DPSን ይቀላቀሉ እባክዎ።

በዚህ ወር ስብሰባ፦

 • የተማሪዎችን የምዘና ውጤቶች እና የቤተሰብ ተሳትፎ ጥረቶች ላይ ግምገማ እና አስተያየት መስጠት
 • የDPS የቦርድ አባልን ይተዋወቁ

እባክዎ እዚህ ይመዝገቡማርች 23 ወደሚደረገው ስብሰባው ለመግባት ይህን አገናኝ ይጠቀሙ

ለበለጠ መረጃ እባክዎ የMLE-DAC ድር ጣቢያን ይጎብኙ ወይም ወደ 720-423-2040

ይደውሉ።

मार्च २३ का दिन बहुभाषिक सिकारूहरूका परिवारहरूका लागि भर्चुअल एमएलइडिएसि बैठक

कृपया मार्च २३ बुधबारका दिन अपरान्ह :३० बजे भर्चुअल बहुभाषिक शिक्षा डिस्ट्रिक्टब्यापी सल्लाहकार समिति (एमएलइ डिएसि) को बैठकमा डिपिएससँग जोडिनुहोस्।

यस महिनाको बैठकमा:

 • विद्यार्थी मूल्याङ्कन नतिजाहरू तथा परिवार संलग्नता प्रयासहरूको समीक्षा गर्ने टिप्पणी गर्ने
 • एक जना डिपिएस बोर्ड सदस्यलाई चिन्ने अवसर

कृपया यहाँ रजिस्टर गर्नुहोस् मार्च २३ का दिन बैठकमा जोडिनका लागि यो लिङ्क प्रयोगगर्नुहोस्।

कृपया बढी जानकारी लिनका लागि एमएलइडिएसि वेबसाइट हेर्नुहोस् वा ७२०४२३२०४०मा फोन गर्नुहोस्।

Réunion virtuelle du MLE-DAC pour les familles d’apprenants multilingues le 23 mars

Veuillez rejoindre DPS pour une réunion virtuelle du Comité consultatif du district pour l’éducation multilingue (MLE DAC) le mercredi 23 mars de 17:00 à 18:30.

Lors de la réunion de ce mois-ci :

 • Examiner et commenter les résultats de l’évaluation des élèves et les efforts d’engagement des familles
 • Faire la connaissance d’un membre du Conseil de DPS

Veuillez vous inscrire ici. Pour rejoindre la réunion, utilisez ce lien.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web MLE DAC ou appelez le 720-423-2040.

面向多语言学习者家长的 MLE-DAC 虚拟会议(3 月 23 日)

丹佛公立学校 (DPS) 诚邀您参加将于 3 月 23 日(星期三)下午 5:00-6:30 举行的多语教育学区咨询委员会 (MLE DAC) 虚拟会议。

本月会议的目的:

 • 审查和评论学生评估结果和家长参与工作
 • 认识 DPS 委员会成员

于此处注册。请于 3 月 23 日点击此链接参加会议

如需了解更多信息,请访问 MLE-DAC 网站 或致电 720-423-2040。